Loading...
testimonial
İlk Yardım Bilgilendirme
İlk Yardım Bilgilendirme

İlk Yardım Bilgilendirme


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 6331 sayıl İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’n da;

“İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. 

MADDE 17 – (1) İşveren,  çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan  önce,  çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya  çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla

tekrarlanır.

Denilmektedir.

Bu kanun kapsamında; İşverenin  işçilerine vermekle yükümlü oldukları Temel İş Güvenliği Eğitimleri için firmamız,  ekonomik ve proaktif çözümlerle hizmet vermektedir. Eğitimlerimiz; firmanızın faaliyet alanına özel,  işyerlerinde görsel cihazlarla,  işçilerimizin anlayabileceği düzeyde, onlarda davranış değişikliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanmaktadır. Eğitime katılan tüm personele Eğitim Katılım Belgesi (Sertifika) verilmektedir. Eğitimlerimiz Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzmanlarımız tarafından verilmektedir.( 1728 Okunma )Etiketler :